Waarom dit onderzoek?

Dagelijkse fysieke activiteit is essentieel voor de gezondheid van kinderen en het aanleren van een fysiek actieve levensstijl. Een fysiek actieve leefstijl waarin matig tot intensief wordt bewogen (bijvoorbeeld joggen, stevig fietsen, sporten), verkleint het risico op overgewicht. Dit zorgt voor gezonde bloedwaarden van cholesterol en glucose waarmee hart- en vaatziekten en diabetes worden voorkomen. Goed bewegingsonderwijs draagt bij aan een fysiek actieve leefstijl en zorgt niet alleen voor een verbetering van de gezondheid en motorische vaardigheden, maar er is ook steeds meer bewijs voor een positieve invloed op cognitieve vaardigheden, zoals aandacht, geheugen en schoolprestaties. De belangstelling voor de invloed van bewegen op schoolprestaties is in de afgelopen decennia gegroeid. Op de meeste scholen in Nederland wordt 1-2 keer per week bewegingsonderwijs gegeven. Het is de vraag of dit genoeg is voor positieve resultaten.

‘Slim door Gym’ is een onderzoeksproject naar het effect van twee specifieke programma’s in het bewegingsonderwijs op cognitieve vaardigheden van kinderen. Ook wordt de invloed op overgewicht, fitheid en motorische vaardigheden bekeken. Deelnemende scholen krijgen gymlessen aangeboden voor groep 5 en/of 6. Deze gymlessen worden verzorgd door bevoegde vakdocenten tijdens de reguliere gymlessen én extra lessen tijdens schooluren. Uniek is dat deelnemers hierdoor 4 keer per week bewegingsonderwijs krijgen. Het zogenaamde complexe programma bestaat voornamelijk uit team spellen waarbij de regels steeds veranderen en moeilijker worden zodat de kinderen cognitief worden uitgedaagd. Het zogenaamde fitheidsprogramma bevat veel spelvormen waarin kinderen vooral intensief bewegen.

Uitvoerders en opdrachtgevers

Het onderzoek ‘Slim door gym’ wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Nationaal Regie Orgaan Onderwijsonderzoek (NWO-NRO), het Ministerie van Onderwijs en de Hersenstichting.