Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan Slim door Gym?

Slim door Gym’ is een onderzoeksproject naar het effect van twee specifieke programma’s in het bewegingsonderwijs op schoolprestaties van kinderen. Deelnemende scholen krijgen gymlessen aangeboden voor groep 5 en/of 6. Deze gymlessen worden verzorgd door externe vakdocenten.

Goed Bewegingsonderwijs draagt niet alleen bij aan het verbeteren van fitheid en motorische vaardigheden, maar er is ook steeds meer bewijs voor een positieve invloed op cognitieve vaardigheden van kinderen.

De belangstelling voor de invloed van bewegen op schoolprestaties is in de afgelopen decennia gegroeid. Er is echter meer inzicht nodig in de optimale invulling van het bewegingsonderwijs op de basisschool. Het onderzoek ‘Slim door gym’ wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en de Hersenstichting.

Bent u geinteresseerd om deel te nemen aan dit project tijdens het schooljaar 2016/2017? lees dan verder. Onder aan deze pagina vindt u onze contactgegevens. U kunt zich bij ons opgeven.

Doel van het project

Het hoofddoel van het project is het verbeteren van schoolprestaties van kinderen door middel van bewegingsonderwijs. Daarnaast worden effecten gemeten op fysieke fitheid, motorische vaardigheden, cognitie en hersenfuncties. De uitkomsten van dit project moeten leiden tot meer informatie over welke vormen van bewegen het meest geschikt zijn in het basisonderwijs.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Op elke deelnemende school doen groep 5 en 6 mee met het project. Door een loting worden de klassen ingedeeld in een trainingsgroep en een controle groep. De trainingsgroep volgt gedurende 14 weken vier keer per week het trainingsprogramma. De training wordt uitgevoerd tijdens het reguliere bewegingsonderwijs en aanvullende gymlessen tijdens schooluren. Dit programma wordt gegeven door een deskundige en bevoegde vakleerkracht. De controlegroep volgt het reguliere bewegingsonderwijs (twee keer per week).

Voorafgaand aan en na de 14-weekse periode worden een aantal testen afgenomen in de trainingsgroep en in de controle groep. Fysieke fitheid en motorische vaardigheden van de kinderen worden tijdens gymlessen gemeten. Daarnaast worden de kinderen uit de klas gehaald voor cognitieve testen. De cognitieve testen bestaan uit computertaken waarbij bijvoorbeeld zo snel mogelijk op de juiste knop moet worden gedrukt na het zien van een bepaald figuur. Klassikaal worden CITO-toetsen afgenomen om schoolprestaties te meten. Bij een deel van de kinderen worden voor en na de 14-weekse periode hersenscans afgenomen om inzicht te krijgen in het effect van bewegen op hersenfuncties.

Het trainingsprogramma

De trainingsgroep krijgt een fitheidsprogramma of een complex programma. Het fitheidsprogramma is gericht op het verbeteren van de fitheid van het kind en bestaat bijvoorbeeld uit circuittraining of estafette-vormen.

Het complexe programma bestaat voornamelijk uit teamspelen waarbij de regels steeds veranderen en moeilijker worden. Er wordt bijvoorbeeld een complex tikspel of balspel gespeeld. Hierdoor worden kinderen naast fysiek en motorisch, ook cognitief uitgedaagd tijdens de gymles.

Voordelen, belasting en risico’s

Eén van de voordelen van deelname aan het project is dat kinderen extra bewegingsonderwijs krijgen, wat een gunstig effect heeft op de lichamelijke en mentale gezondheid. Daarnaast worden de gymlessen gegeven door bevoegde en getrainde vakleerkrachten die toe ziet op de veiligheid en gezondheid van de leerlingen. De belasting is tijdens het trainingsprogramma niet hoger dan reguliere gymlessen. De testen die voorafgaand aan en na de 14-weekse periode worden afgenomen zijn geschikt voor leerlingen van groep 5 en 6.

Privacy

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De gegevens van deelnemende scholen en leerlingen worden alleen gebruikt voor het ‘Slim door Gym’ project en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Er wordt uitsluitend op groepsniveau over de resultaten gepubliceerd. Individuele scholen en leerlingen zijn nooit te herkennen in de publicaties.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd om hieraan deel te nemen tijdens het schooljaar 2016-2017 ofheeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op:

Contact

Regio Amsterdam
Anna Meijer
Anna Meijer
Promovenda
Afdeling Klinische Neuropsychologie
Vrije Universiteit Amsterdam
Regio Groningen
Anne de Bruijn
Anne de Bruijn
Promovenda
Afdeling Onderwijskunde
GOIN / Rijksuniversiteit Groningen
Regio Groningen
Irene van der Fels
Irene van der Fels
Promovenda
Centrum voor Bewegingswetenschappen
UMCG / Rijksuniversiteit Groningen